Pelletspannor

Fakta

- En panna med en unik konstruktion 

Pannans konstruktion är unik. Den är avdelad i två vattenmagasin där det nedre vattenmagasinet omsluter förbränningsutrymmet och det övre omsluter övre delen på rökgastuberna. Innovationen att förvärma returvattnet innan det går ner i nedre magasinet för att få slutgiltiga temperaturen ger en bränslesparande funktion. Mindre bränsleåtgång och god förbränning är visad miljöhänsyn.

Reglerbar rökgastemperatur ger justerbar verkningsgrad.

Varför?

För att nå en optimerad verkningsgrad och minimera bränsleåtgången är pannan även konstruerad med justerbara turbulatorer i rökgastuberna. Detta gör att man kan få ut maximalt med värme ur pannan med låga rökgastemperaturer som positiv följd. Rådgör med din rörinstallatör alt. skorstensfejare så att din skorsten lämpar sig för denna bränslesparande inställning. Installera ex.vis skorstensslang i murstocken så kan rökgastemperaturen sänkas avsevärt och därmed erhålls högre verkningsgrad. Isolerade stålskorstenar (helst rostfria) ger samma möjlighet till effektivt låga rökgastemperaturer.

1. Övre magasin (förvärmning)
2. Rökgastuber
3. Nedre magasin (heta zonen)
4. Justerbara turbulatorer
5. Brännareanslutning
6. Shunt (ingår i pannleveransen)
7. Rök utg. Bak - upp beroende på mod.
8. Förbindelse. övre - nedre magasin.

PELTEC SPAR KRONOR ÅT DIG!

Sänkning av DIN rökgastemperatur med 100g 150g 200g 250 g 300 g
Nuvarande bränslekostnad pellets-olja.
Ger en besparing per år på ca
8 000:-/år 800:- 1200:- 1600:- 2000:- 2400:-
15 000:-/år 1500:- 2250:- 3000:- 3750:- 4500:-
20 000:-/år 2000:- 3000:- 4000:- 5000:- 6000:-
25 000:-/år 2500:- 3750:- 5000:- 6250:- 7500:-