Peltec 17 Kw

Den nya generationens pelletspanna med automatisk tubsotning

Pannans konstruktion är unik. Den är avdelad i två vattenmagasin där det nedre vattenmagasinet omsluter förbränningsrummet och det övre omsluter övre delen på rökgastuberna.

1. Bakre vattenmagasin (returvatten)
2. Rökgastuber
3. Nedre o främre vattenmagasin (heta zonen)
4. Justerbara turbulatorer
5. Brännareanslutning
6. Sotlucka
7. Rök utg. upp. Bak med vinkelrökrör
8. Brännkammare (askutrymme)

Reglerbar rökgastemperatur ger justerbar verkningsgrad!

För att nå en optimerad verkningsgrad och minimera bränsleåtgången är pannan även konstruerad med justerbara turbulatorer i rökgastuberna. Detta gör att man kan ta ut maximalt med värme ur pannan, med låga rökgastemperaturer som positiv följd. Installera ex.vis skorstensslang i murstocken så kan rökgastemperaturen sänkas avsevärt.

PANNANS FULLA POTENTIAL UTNYTTJAS ENDAST MED AUTOMATSOTNING.

Automatsotning

Med pannans stora askutrymme och fördelarna med monterad automatsotning kan man under gynnsamma förhållanden aska ur pannan efter ca:3 ton pellets. Rökgastuberna sotar sig själva med bibehållen verkningsgrad.

OBS! Detta är ett tillval och kan enkelt eftermonteras på pannan.

  • Tappvarmvattenslingan kan bytas från toppen
  • Uttag för körning mot acc-tank med t.ex  solfångare är standard

Tekniska data

Höjd: 1340mm
Bredd: 620mm
Djup: 620mm
Pannvattenvolym: 135 liter
Maxeffekt Pellets: 17kw
Maxeffekt olja: 20kw
Maxeffekt el: 9kw
RSK nr.inkl. vv: 611 53 25
Vikt: 235kg

Utskriftsvänligt produktblad

1. Tappvarmvattenslinga
2. Elpatronanslutning 2” x 2st
3. Extra uttag mot acc-tank 1”in och 1”ut
4. Tappvarmvatten 22mm
5. Shunt 1” inv